• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Referenties

  Contact opnemen
 • Abbott Nutrition verbetert Sales Force

  Abbott

  Abbott Nutrition verbetert sales force met Sincérité marktonderzoek:
  Abbott heeft in Nederland een groot aanbod van producten om mensen te helpen een gezonder leven te leiden. De voedingsproducten van Abbott Nutrition helpen kinderen groeien en ondersteunen bij specifieke voedingsbehoeften van mensen met een chronische ziekte.
  Lees hier hoe Sincérité een marktonderzoek ouderen in de praktijk wordt opgezet en wat de meerwaarde is.

  Ter verbetering van de saleskracht  formuleerde Abbott Nutrition een project: Sales Force NL.  Anders gezegd: hoe de marktkansen vergroten van medische voeding  binnen de rayons van Nederland. Zodoende startte Sincérité met een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek richtte zich in het bijzonder op de omvang van het werkgebied, maar ook op de verschillende Abbott-producten. De zorgverzekeraars, de doelgroep(en), de voorschrijvers en de distributeurs van medische voeding zijn eveneens onderzocht.
  Na afronding van dit onderzoek heeft Sincérité vervolgens data en databronnen verzameld. Na analyse, selectie en verwerking zijn de sales data en zorgdata met elkaar in verband gebracht en gecombineerd.  Met het doel de marktkansen voor diverse soorten medische voeding in beeld te brengen. Zowel de business unit manager als de rayonmanagers hebben hiermee een krachtig instrument. Het resultaat: Abbott Nutrition verbetert sales force met Sincérité marktonderzoek.

 • Amvest

  marktonderzoek zorgVoor fondsmanager en ontwikkelaar AMVEST voerde Sincérité een haalbaarheidsonderzoek uit voor een nieuw te ontwikkelen innovatief woonzorgconcept.

 • Bankensector

  Meerdere banken en investeerders schakelen Sincérité in wanneer financieringsvraagstukken om een diepgaande onderbouwing vragen. De opdrachten richten zich op marktonderzoek, op businessplannen en/of op second opinions.

 • 44 Haagse wijken in één marktonderzoek

  Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis wonen of in één van de tien locaties. De locaties van Saffier bevinden zich in de stadsdelen Escamp, Loosduinen/Segbroek, Scheveningen en Haagse Hout. De extramurale activiteiten richten zich eveneens op deze gebieden met een sterke concentratie in een beperkte straal rondom de eigen locaties. De woon- en behandelcentra hebben t.a.v. de doelgroepen niet aangeboren hersenletsel (NAH), Korsakov en psycho-geriatrische zorg een regionale functie. De regio van het zorgkantoor CZ is Haaglanden.

  Saffier bereidde zich voor op een herijking van de strategie. Het marktonderzoek van Sincérité onderzocht welke demografische ontwikkeling er te verwachten is in de stad Den Haag tussen nu en 2025. Vastgesteld werd welke effecten die ontwikkeling heeft voor de vraag naar (allerlei soorten van) ouderenzorg in de stad. De actieve spelers in haar werkgebied werden in beeld gebracht: welke spelers zijn er actief in de ouderenzorg in Den Haag, op welke doelgroepen richten zij zich, welke omvang hebben ze en en welke bewegingen zullen de spelers gaan maken.

 • Marktonderzoek Vecht en IJssel focust op zorgvraag en zorgaanbod

  Vecht en IJssel biedt  wonen, welzijn en zorg voor ouderen aan in de provincie Utrecht. Deze zorgorganisatie heeft vier locaties: Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de Key en biedt ook Zorg Thuis/wijkverpleging aan.

  In het kader van haar strategische heroriëntatie en de ontwikkeling van een toekomstbestendige vastgoedstrategie heeft Sincérité een marktonderzoek uitgevoerd gericht op: demografie, inkomen, de zorgvraag en het zorgaanbod.

 • “Nu kunnen we onze efficiency, personele inzet en marketing verbeteren”

  Avanti Zorg  is een vooruitstrevend particulier thuiszorgteam uit de West Betuwe. Om op een goede onderbouwde manier in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving heeft Sincérité een marktonderzoek uitgevoerd. Het werkgebied dat bestaat uit vijf gemeentes werd in kaart gebracht. De drie drijvende krachten achter AvantiZorg gaan met de data aan de slag en kunnen daarmee niet alleen hun strategie bepalen, maar ook efficiencyslagen maken als het gaat om personele inzet en marketingactiviteiten.

  logo_avanti_website9

 • Zorggroep Sint Maarten

  marktonderzoek zorgZorggroep Sint Maarten is een landelijk werkende zorgaanbieder die met een 17-tal regionaal bekende en lokaal ingebedde locaties cliënten hulp biedt met service, zorg, behandeling en huisvesting. Recente zorg- ontwikkelingen als extramuralisering en scheiden wonen en zorg brengen het risico van leegstand met zich mee. Actuele of toekomstige leegstand kan voorkomen of opgelost worden door de verhuur van appartementen inclusies zorg- en welzijns- arrangementen, eventueel voorafgegaan door aanpassing van het vastgoed.

  De marktonderzoeken die Sincérité voor Sint Maarten uitvoerde waren gericht op drie locaties: Gaza te Harmelen, Polbeek te Zutphen en Sint Theresia te Joure. Per locatie vond een workshop plaats met een ruime vertegenwoordiging van medewerkers. Tijdens deze workshops zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd die vervolgens hebben geleid tot vraagstellingen en klantprofielen voor de huurmarkt, de thuiszorgmarkt en de dienstenmarkt.

 • Zorgcentra Meerlanden

  marktonderzoek zorgZorgcentra Meerlanden is vanuit drie locaties actief in de ouderenzorg: vanuit Meerstede, in Hoofddorp, en vanuit Meerwende, in Badhoevedorp en ’t Kloosterhof in Aalsmeer.

  Het beleidsvoornemen is gericht op verdere uitbreiding en intensivering van de extramurale zorg en service- en gemaksdiensten. Een Sincérité marktonderzoek helpt Zorgcentra Meerlanden om keuzes te maken en focus aan te brengen en met de praktische implementatie.

 • Brentano

  marktonderzoek zorgBrentano heeft Sincérité ingeschakeld voor een onderbouwing en uitwerking van nieuwe plannen voor thuiszorg, vastgoed- en servicevraagstukken en particuliere zorg.

  Een uitgebreid marktonderzoek en een businessplan voor de transitie van de thuiszorg zijn twee van de concrete resultaten.

 • Drie Gasthuizen Groep

  marktonderzoek zorgDe Drie Gasthuizen Groep had een eerste eigen marktverkenning uitgevoerd voor haar adherentiegebied.

  Sincérité is ingeschakeld voor een verdere aanvulling en dataverrijking op het terrein van Wmo, etniciteit en de woonsituatie van ouderen.

 • marktonderzoek zorgWarande heeft ter onderbouwing van haar meerjarenbeleidsplan Sincérité ingeschakeld om een marktonderzoek te doen naar een specifieke intramurale doelgroep.

  Dit bleek belangrijk om beleidskeuzes te onderbouwen, mede omdat externe financiering nodig is.

 • Zorgcentra Betuweland

  Sincérité referentieZorgcentra Betuweland schakelde Sincérité in bij de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan 2012 – 2017.

  Bijna twee jaar later heeft nu een tussenevaluatie plaats gevonden. Deze behoefte kwam voort uit de turbulente omgeving waarin Betuweland zich bevindt en de toename van onzekerheden en risico’s die door alle geledingen van de organisatie worden ervaren.

 • RAZ/ECR

  marktonderzoek zorgVoor de grootste aanbieder van particuliere ouderenzorg in Nederland, RAZ/ECR, heeft Sincérité een marktonderzoek uitgevoerd.

  Dit was nodig ter onderbouwing van een financieringsaanvraag bij een bankconsortium.

 • QuaRijn

  marktonderzoek zorgQuaRijn schakelde in het voorbereidingstraject van ‘De Tabakshof’
  Sincérité in om de eerste locatie op basis van het Martha Flora concept
  door te rekenen.

 • Schakelring

  marktonderzoek zorgSchakelring heeft in de opstartfase van een innovatieve woonzorgconcept
  voor het hogere segment Sincérité ingeschakeld voor een doelgroepen-
  en concurrentieanalyse aangevuld met financiële planning.

 • Particuliere zorgaanbieders

  Meerdere particuliere zorgaanbieders hebben Sincérité ingeschakeld om nieuwe woonzorglocaties beter te positioneren.

   

 • Samenwerking ActiZ

  sociale media en verpleeg- en verzorgingshuizenIn samenwerking met ActiZ, de koepelorganisatie van zorgondernemers heeft Sincérité onderzoek gedaan naar de invloed van sociale media op verpleeg- en verzorgingshuizen.

  Dit branchebrede kwalitatieve onderzoek toont aan dat een strategische inzet van sociale media juist bijdraagt aan de positionering en daarmee aan de continuïteit van verpleeg- en verzorgingshuizen.

 • Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden

  Sincérite LOCSincérité heeft meegewerkt aan een handboek Bouwstenen voor Bouwadvies van het LOC: Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden.

  Dit handboek informeert cliëntenraden over hoe zij zo goed mogelijk invloed kunnen uitoefenen op verbouw- en nieuwbouwplannen.

 • Diverse publicaties en gewaardeerd spreker

  Sincérité werkte vanuit haar innovatieve aanpak en expertise mee aan diverse publicaties waaronder:

  • Zorgmarkt
  • HEADline
  • Ekoland

  Sincérité is een gewaardeerd spreker op congressen over innovatieve zorginitiatieven.

 • Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen

  Onderzoek particuliere ouderenzorgSincérité deed wetenschappelijk onderzoek naar particuliere zorgaanbieders. Dit gebeurde vanuit de faculteit Bedrijfskunde van de Rotterdam School of Management (RSM) en het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (EIM).

  Klik hier naar de publicatie.

 • Inschrijven blog