• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Post Type Selectors
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Marktonderzoek voor zorgorganisaties

  Contact opnemen

  Marktonderzoek zorg

  “Ik wist niet dat in die wijk, zo’n groot aandeel ouderen woont”
  “Ik realiseer me nu pas hoe groot het potentieel is voor ons thuiszorgteam”
  “Als dit het klantprofiel is, zijn er mogelijkheden om onze appartementen te verhuren”
  “De meerwaarde van leefstijlinformatie is ongekend”
  “Nu ik weet wat de prijs/kwaliteit verhouding van andere partijen is, weet ik hoe wij ons kunnen onderscheiden”
  “Met een lokaal verzorgingsgebied red ik het niet. Ik moet regionaal of provinciaal denken”

  Wat is uw markt?

  Nieuwe plannen en ideeën zijn er genoeg als het gaat om wonen, zorg en welzijn. Een degelijk marktonderzoek is bij veel van de plannen een essentiële stap. Een marktonderzoek brengt namelijk uw klant in beeld:

  • Wie is uw klant?
  • Wat wenst uw klant?
  • Hoe leeft uw klant?
  • Wat is voor uw klant belangrijk?
  • Wat heeft uw klant te besteden?

  Daar blijft het niet bij. Een krachtenveld- of concurrentieanalyse inventariseert de samenwerkingsmogelijkheden of juist de kenmerken van uw concurrenten.

  Marktonderzoek op uw maat gesneden

  Een Sincérité marktonderzoek levert gedetailleerde informatie van zowel uw klanten als uw concullega’s.
  Het startpunt is uw strategische vraagstelling. Het resultaat wordt gepresenteerd en vastgelegd in een maatwerk rapport dat uitmondt in een advies aangevuld met praktische kaarten om de belangrijkste data en conclusies te visualiseren en te communiceren.
  De verkregen inzichten helpen u om keuzes te maken. Daarnaast vragen het zorgkantoor, de gemeente, uw Raad van Toezicht, uw financierings- en andere partners steeds meer om een goede onderbouwing.

  Een Sincérité marktonderzoek is modulair op te bouwen. Afhankelijk van het doel, uw wensen en uw budget kunt u kiezen uit het onderstaande aanbod.

  Module 1: Demografische kenmerken

  Voorbeeldkenmerken:
  Leeftijdsklassen: 65+, 70+, 75+,...
  Leeftijdsverdeling: 75 - 80, 80 - 85 jaar, ... > 90
  Prognoses over 5, 10, 20, ... jaar

  Deze module Demografische kenmerken is de basis om inzicht te krijgen in de grootte van de doelgroep voor onder andere:

  • uw verhuurappartementen
  • uw dienstenpakket
  • uw thuiszorgactiviteiten
  • uw maaltijdservice.

  Deze basismodule kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld de module Leefstijlkenmerken of de module Geografische presentatie.

  Module 2: Leefstijl kenmerken

  Voorbeeldkenmerken:
  Levensfase
  Welstandsklasse
  Inkomen
  Vermogen
  Etnische achtergrond/diversiteit
  Woonsituatie

  De module Leefstijlkenmerken geeft beduidend meer informatie dan de aantallen die voortkomen uit de module Demografische kenmerken.
  Deze module geeft kwalitatief en kwantitatief informatie over de leefstijl in een bepaalde wijk, 4-,5-, of 6-cijferig postcodegebied. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen meerdere leefstijlkenmerken geselecteerd worden. Denk daarbij aan inkomen, maar ook aan vermogen.

  Naast wijk- en gemeentelijke informatie is het mogelijk over een regio of zelfs landelijk leefstijlkenmerken te specificeren. Dit is interessant wanneer u, met een nieuwe of een bestaande locatie, in wil haken op multiculturele zorg of zorg voor heel specifieke doelgroepen.

  Module 3: Zorggerelateerde kenmerken

  Voorbeeldkenmerken
  Ziekte/aandoening gerelateerd
  Wmo cliëntgroepen
  diverse Zorg zwaarte pakketten (ZZP)
  Leveringsvormen ZIN, MPT, VPT

  De eerste twee modules brengen gegevens in kaart van de burgers en de bevolking. De module Zorggerelateerde kenmerken kijkt specifiek naar de bestaande patiënten, cliënten, de indicaties en de wijze waarop deze indicaties vorm krijgen. Door dit per wijk, gemeente of regio te doen ziet u de omvang van huidige klantgroepen en uw huidige marktaandeel. Deze informatie is van belang voor uw strategische keuzes, én het maakt ook duidelijk waar juist kansen en bedreigingen liggen als het gaat om samenwerking of concurrentie.

  Module 4: Geografische presentatie

  Een geografische presentatie projecteert klantprofielen letterlijk 'op de kaart'. Data uit de vorige modules worden gekoppeld aan de plattegrond van een stad, een dorp.
  Zo’n kaartbeeld biedt meerwaarde omdat het leidt tot vernieuwende en verdergaande inzichten.

  Op onze homepage zit u meerdere voorbeelden van geografische presentaties: praktische kaarten van uw werkgebied met alle marktdata in één kaart.

  In de onderstaande voorbeeld van een Geografische presentatie ziet u de wijkindeling van een fictieve gemeente op basis van drie kenmerken:

  • het aandeel 65+
  • locaties met het omliggende verzorgingsgebied
  • de drie beelden samen tonen hoe het aantal ouderen zich in de toekomst ontwikkelt.

  sincerite_marktonderzoek_zorg_kaart1

  2020

  sincerite_marktonderzoek_zorg_kaart2

  2025

  kaartbeeld 3

  2040

  Module 5: Raadpleging doelgroep

  Enquêtes
  Interviews
  Rondetafelgesprek

  De module Raadpleging doelgroep maakt het mogelijk om u nog meer te verdiepen in de behoeftes van de klant. Een dergelijk onderzoek is iets anders dan het gebruikelijke tevredenheidsonderzoek. Een open vraagstelling en de inschakeling van Sincérité zorgt dat de verschillende blikvelden van mensen naar voren komen. Sincérité laat mensen vertellen wat u voor hun oplost, wat ze daarnaast graag van u zouden willen zien en waar nieuwe kansen liggen. Hier komen verrassende ideeën uit die u vooraf niet in het vizier had.

  Module 6: Krachtenveld/concurrentie

  Stakeholders
  Samenwerkingspartners
  Concurrerend aanbod

  Of het gaat om het verhuren van zorgappartementen of het aanbieden van diverse diensten als bijvoorbeeld een maaltijd- of restaurantfunctie: altijd is het belangrijk te kijken naar uw stakeholders, te zoeken naar mogelijke samenwerkingspartners en het concurrerend aanbod in kaart te brengen. Een krachtenveld- of concurrentieanalyse van Sincérité wordt toegespitst op de situatie. Op gemeentelijke niveau kan bijvoorbeeld het brede zorgaanbod in kaart worden gebracht. Of is het zinvol te kijken naar andere maatschappelijke-, horeca- of winkelvoorzieningen. En wat het zorgaanbod betreft: onze klanten staan steeds weer versteld van de informatie die Sincérité boven water haalt als het gaat om het particuliere aanbod, de prijs/kwaliteit verhouding en andere ‘in-side’ informatie.

  Maatwerk onderzoek en (uw) financiën
  Elk Sincérité marktonderzoek is maatwerk: specifieke modules zijn mogelijk én binnen elke module zijn er keuzes die u kunt afstemmen op uw budget.
  Zo is het toch mogelijk een maatwerk marktonderzoek te realiseren  voor een beperkter budget, bijvoorbeeld door de data in tabellen te presenteren. 

  Of u nou kiest voor tabellen of voor het all-in pakket (met grafieken, analyses, advies en kaarten): Marktonderzoek is stap 1. Stap 2 is het toetsen van de financiële haalbaarheid van uw plannen.

  Vraag vrijblijvende informatie aan!

  Neem contact op

  Inschrijven blog