• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Menu

  Sinjeur: nieuwe adviesdienst voor welgestelde oudere gelanceerd

  Contact opnemen

  Sinjeur: nieuwe adviesdienst voor welgestelde oudere gelanceerd

  Mei 2016 is de nieuwe website www.sinjeur.nl gelanceerd voor de welgestelde oudere met een zorgbehoefte. De welgestelde oudere die verzorging of verpleging nodig heeft, wordt enerzijds geconfronteerd met een woud aan regelingen, indicaties en betrokken instanties. Anderzijds zien zij zich vaak geconfronteerd met standaardvoorzieningen waarvoor zij een hoge eigen bijdragen moeten betalen.

  Sinjeur werkt onafhankelijk en maakt de oudere zelf, of de kinderen van welgestelde ouderen, wegwijs in: particuliere zorgoplossingen, brengt de kosten in beeld, vergelijkt de prijzen, geeft inzicht in de zorgwetten en –regelingen. Ter illustratie: particuliere zorg biedt vaak maatwerkoplossingen waardoor een ouder echtpaar niet hoeft te scheiden wanneer een van beide zorg nodig heeft.

  De dienstverlening vanuit Sinjeur is afgestemd op ouderen die te maken kunnen krijgen met hoge eigen bijdragen als ze van zorg gebruik gaan maken. Zo kan de maximale eigen bijdrage voor zorg met verblijf oplopen tot € 2.301,40 per maand, meer dan € 27.500 op jaarbasis, voor de standaardvoorziening met basiszorg, zonder ook maar één extra. Dat geldt bij een verzamelinkomen van € 40.000 en/of bij een vermogen vanaf € 250.000.

  Sinjeur biedt na een inventarisatie/intake keuze uit twee vormen van betaalde dienstverlening: een schriftelijk maatwerk advies (€ 149,50) of persoonlijke begeleiding (prijs op aanvraag).

  Sinjeur is een initiatief van Goossens Consulting Nederland BV. Onder auspiciën van de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit en het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf werd eerder bedrijfskundig onderzoek gedaan naar particuliere woonzorgvoorzieningen. Destijds heeft dat geleid tot oprichting van de adviesorganisatie Sincérité gericht op particuliere en reguliere zorgondernemers. De overgang van de AWBZ naar de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) heeft geleid tot een toenemend aantal vragen van zorgconsumenten. De dienstverlening vanuit Sinjeur is dan ook specifiek toegesneden op de ouderen en hun kinderen.

  Zorgaanbieders die menen een geschikt aanbod te hebben dat zich richt op de welgestelde oudere, kunnen hun interesse kenbaar maken of hun aanbod melden via registratie@sinjeur.nl.

  Sinjeur logo

  Voor nadere informatie:

  Neem contact op met (mw) Will Goossens via:

  T: 0345 53 00 33

  I: www.sinjeur.nl

  E: info@sinjeur.nl

  Comments are closed.

  Inschrijven blog

  Scroll Up