• Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Sinjeur
 • Generic selectors
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Search in posts
  Search in pages
  Filter by Categories
  Blog
  Referenties
 • +100%-
 • 0345 53 00 33
 • info@sincerite.nl
 • Direct contact opnemen
 • Menu

  E.C.H.O.-symposium ‘Kansen voor particuliere ouderenzorg’

  Contact opnemen

  E.C.H.O.-symposium ‘Kansen voor particuliere ouderenzorg’

  Sincérité presenteerde de resultaten van haar onderzoek naar particuliere woonzorgvoorzieningen tijdens het internationale symposium van the European Confederation of Care Home Organizations (E.C.H.O.) dat op 5 maart 2009 te Zeist plaats vond.

  Het symposium had als thema ‘Kansen voor Particuliere Ouderenzorg’. Woonzorg voor senioren zal in de toekomst steeds meer belangstelling krijgen. De toenemende vergrijzing zorgt hiervoor, maar ook veranderingen op het gebied van de AWBZ. Hoe zal particuliere ouderenzorg in de toekomst geregeld zijn in Nederland? Dat er iets gaat veranderen staat vast. De vraag is echter, wat gaat er veranderen en waar liggen kansen?

  Naast de inleiding van Leon Goossens van Sincérité zijn inleidingen gegeven door:
  – Prof. Dr. P. Schnabel, directeur Sociaal Cultureel Planbureau
  – Drs. J.J.A.H. Klein Breteler, lid Eerste Kamer der Staten Generaal
  – De Heer Kurt Keirsmakers, vertegenwoordiger Armonea: Belgische particuliere woonzorgvoorziening
  – Drs. A.S. Uitslag, lid Tweede Kamer der Staten Generaal
  – Matthijs Bierman (Triodos Bank) en Mariëlle van Bork (NeVeP) treden op als dagvoorzitter.
  E.C.H.O. vertegenwoordigt zorginstellingen in 12 Europese lidstaten met bijna één miljoen bewoners en 680.000 medewerkers. De Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) en de Triodos Bank NV zijn op 5 maart gastheer voor de Europese collega’s.

  Impressie

  Dat dit onderwerp in Nederland sterkt leeft, bleek uit de grote opkomst en de diversiteit van de deelnemers. Onder de meer dan 100 deelnemers bevond zich starters, vertegenwoordigers van belangen- en koepelorganisaties, buitenlandse gasten vanuit de European Confederation of Care Home Organizations (ECHO) en natuurlijk NeVeP-leden, die actief zijn in de particuliere ouderenzorg.

  Sprekers

  Mevrouw Mariëlle van Bork, de afscheidnemende NeVeP-voorzitter, opende het congres met een speciaal woord van welkom voor de buitenlandse gasten en een introductie van de nieuwe voorzitter: de heer Peter Otten.

  Het officiële programma startte met een geanimeerde presentatie van de heer Paul Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Aan de hand van cijfermatig onderbouwde sheets liet hij onder andere weten:

  • dat Nederland, op één na, het allerjongste land van Europa is.
  • dat de leeftijd van de Nederlanders niet toeneemt, wel het aantal ouderen neemt toe.
  • dat de Nederlandse historie erin resulteert dat ouderen onafhankelijk van hun kinderen wonen.
  • dat 25% van de 85-plussers geen zorgbehoefte heeft.
  • dat 32% van de 75-plussers een eigen woning heeft en een vermogen van € 78.000.

  Leon Goossens van Sincérité gaf vervolgens een presentatie naar aanleiding van het onderzoek bij private en publieke kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Aan de hand van een schets van historische en huidige bedrijfstakontwikkelingen (S-curve) schetste hij dat de huidige particuliere ouderenzorg zich manifesteert als aanvaller van de traditionele reguliere zorg die hij verdedigers noemde.

  Onderscheidende kenmerken van de particuliere aanbieders zijn onder andere: levensbestendige zorg, uitstraling en aard van de locatie (monument, landgoed), grootte, diversiteit en inrichtingsmogelijkheden van de individuele wooneenheid, nauwelijks of geen participatie van familie, mantelzorgers en vrijwilligers, luxe maaltijden en voortzetting persoonlijke leefstijl.

  Aan de hand van diverse ontwikkelingen, riep hij de huidige particulier ouderen zorg op kansen te grijpen om te innoveren, professionaliseren, te communiceren en te specialiseren onder andere door:

  • de primaire en secundaire processen te verbeteren
  • de kosten te beheersen
  • samen te werken en te zorgen voor (h)erkenning
  • de klant durven ‘te veroveren’

  Eerste Kamer lid en voormalig zorgbestuurder, de heer Hans Klein Breteler, bevestigde de bevindingen van de eerdere sprekers en diepte die verder uit naar de financiële consequenties van de AWBZ. Hij ziet de volgende oplossingsrichtingen:

  • meer marktwerking
  • van collectief naar individueel
  • verhoging arbeidsproductiviteit
  • andere werkconcepten
  • innovatie
  • scheiden wonen en zorg.

  De heer Kurt Keirsmakers besloot de lezingencyclus met een presentatie vanuit Armonea.

  Armonea is een Belgische seniorenzorgonderneming met 40 locaties, circa 4000 bewoners en meer dan 2.000 medewerkers. Hoewel de schaalgrootte van een Armonea-locatie beduidend groter is dan de locatie van een Nederlandse collega, schetste hij diverse innovaties waarmee Armonea de prijs/kwaliteit verhouding continue blijft verbeteren: dementia care mapping en een gedigitaliseerd medicatieprogramma.

  Paneldiscussie

  De middag eindigde met een paneldiscussie onder leiding van de nieuwe NeVeP-voorzitter Peter Otten. De volgende thema’s kwamen hierbij uitgebreid aan bod:

  • de rol van de Nederlandse overheid en wet- en regelgeving.
  • de vraag naar ervaringen met een combinatie van ouderenzorg en kinderopvang
  • de inschakeling van familie, mantelzorgers en vrijwilligers
  • de huidige arbeidssituatie met nadruk op problematiek in de zorg rond ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel).

  Het middaggedeelte sloot af met een dankwoord aan de sprekers en de scheidende voorzitter, Mariëlle van Bork, werd letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet. Tijdens de daaropvolgende borrel en het diner maakten vele gasten gebruik van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en verder te praten.

  Sprekers, paneldiscussie en de vele netwerkmogelijkheden maakten van het NeVeP/ECHO-symposium een succesvolle bijeenkomst.

  Nadere informatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij Sincérité: bel of mail.

  Comments are closed.

  Inschrijven blog

  Scroll Up